חוק אשראי הוגן 2018

ב-7 בנובמבר 2018 אושר סופית במליאת הכנסת התיקון לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (תיקון 5), התשע”ט-2018, החוק החדש מכונה בשם חוק אשראי הוגן 2018 ומטרתו להסדיר את תחום ההלוואות הבנקאיות והחוץ בנקאיות. אחד הסעיפים המשמעותיים והחשובים ביותר בחוק החדש הוא הגבלת תקרת הריבית בהלוואות חוץ בנקאיות. כמו כן, נוספו הוראות שונות במטרה להגן על הצרכנים בשוק האשראי, לדוגמה תקרה לריבית פיגורים, וכן נוספות הוראות לצורך אכיפת החוק בצורה אפקטיבית באמצעות עונשים וקנסות.

טופס לחתימה על הלוואה

חוק חשוב המהווה בשורה לצרכנים בשוק האשראי

חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות עבר גלגולים רבים עד שמליאת הכנסת אישרה אותו. זהו חוק חשוב המיטיב עם כל הצרכנים בשוק באשראי, החוק החדש הוא בעל אופי צרכני ונועד לספק הגנה על הלווים מהבנקים ומחברות מימון חוץ בנקאי.

חוק אשראי הוגן 2018 מסדיר כמה מהעיוותים שאפיינו את שוק האשראי בישראל, למשל החרגת המלווים המוסדיים ממגבלות הריבית שהוטלו במסגרת החוק הקודם. החוק החדש והעדכני שם בראש את הלווים ומספק הגנה חשובה עבורם. החוק מגדיר את המושג לווה מעבר ליחידים בלבד כפי שהיה נהוג לפני כן, כעת לווה יכול להיות גם עסק קטן מאחר והמחוקק הבין שלא לכל התאגידים העסקיים יש כוח מיקוח מול הגופים הפיננסיים.

גם הגדרת המושג מלווה עברה שינוי והרחבה, כעת מלווה יכול להיות גם מי שעוסק בהפעלת פלטפורמה לתיווך באשראי, לדוגמה פלטפורמות של הלוואות חברתיות אינטרנט מסוג P2P. מלווה מוסדי בחוק החדש מתייחס לגופים כמו לתאגיד בנקאי, מבטח, חברה בעלת רישיון למתן אשראי, חברה בעלת רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, סולק ועוד.

הצרכן יודע מראש מהי תקרת הריבית בהלוואות

חוק אשראי הוגן קובע שיש לערוך הסכם הלוואה בכתב בין המלווה ללווה. המטרה היא להגן על הלווים, ולהרחיב את חובת הגילוי מצד המלווים. לכן, יש לבדוק האם חוזה ההלוואה כולל בין היתר את שיעור הריבית, הצמדה למדד כלשהו, עמלות ותוספות שונות המוטלות על הלווה, פירוט תשלומים ועוד.

חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות קובע את תקרת הריבית עבור הלוואות שקליות לפי ריבית בנק ישראל + 15%, ובנוסף נקבעה תקרת ריבית הפיגורים.

כדאי לדעת כי חוק אשראי הוגן קובע את תקרת הריבית בהלוואות מהמערכת בנקאית וגם מהמערכת החוץ בנקאית. הריבית המקסימלית לפי החוק החדש היא ריבית בנק ישראל בתוספת של 15%, יחד עם זאת חשוב לזכור כי הבנקים גבו בדרך כלל ריבית מקסימלית בשיעור של 7% מעל התקרה, בעוד גופים מהמערכת החוץ בנקאית שהוגבלו בריבית מקסימום לא התייחסו לחוקים הקודמים וגם לא הייתה אכיפה.

לכן, המחוקק החליט בחוק החדש לקבוע את אמצעי האכיפה על מנת להבטיח הגנה על הצרכנים. החוק החדש קובע את העיצומים הכספיים שאפשר להטיל על גופים שפועלים נגד החוק, ויש גם עונשים פליליים עם מאסר עד שלוש שנים.

אחד התיקונים המשמעותיים בחוק החדש הוא התקרה לריבית הפיגורים, במשך שנים רבות הבנקים והגופים החוץ בנקאיים עשו רווחים עצומים על חשבון לווים שלא עמדו בתשלומי ההחזר. על פי החוק החדש ריבית הפיגורים תהיה עד 3%, השיעור המדויק שלה ייקבע לפי מכפלה ב-1.2 של הריבית השנתית, כלומר אם הריבית על ההלוואה שלכם היא 15% ולא החזרתם בזמן את ההלוואה, הריבית המקסימלית כולל ריבית הפיגורים תהיה 18%, לפי החישוב 15%X1.2.

עם זאת, החוק מחריג את הריבית בהלוואות קצרות מועד. הלוואות קצרות מועד נחשבות לפופולריות כיום, הן מיועדות לתקופה של עד 3 חודשים, והחוק מאפשר למלווים לקבוע ריבית מקסימלית של ריבית בנק ישראל בתוספת 20%, וריבית הפיגורים יכולה להגיע עד 4%.

לשאלות ולייעוץ בנושא חוק אשראי הוגן 2018 הנכם מוזמנים להשאיר פרטים ליצירת קשר בטופס למטה. היועצים של צוק פיננסים יחזרו אליכם בהקדם. כמו כן, נשמח לסייע לכם לקחת הלוואות נוחות לכל מטרה, בריביות אטרקטיביות ומגופים מלווים מובילים ואמינים.

נושאים נוספים שיכולים לעניין אתכם:

הלוואה לכל מטרה

הלוואה מיידית